Porada vedení KÚ pro hlavní město Prahu

stav (k 1.5.2016)
Ing. Lubomír Klučka
Ing. Milena Výstupová
JUDr. Daniela Šustrová
Ing. Bc. Jaroslav Holý
Ing. Josef Doubek
Mgr. Jana Király
Mgr. Zuzana Vostřezová
Ing. Jana Síbrová
Bc. Ivana Blažková
Mgr. Michaela Pomikálková

Zpět na Poradci a poradní orgány