Aktuality úřadu

30.03.2020
Informace o možnosti bezkontaktního podání
Na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj je možné i mimo omezené úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené sběrné schránky, která je umístěna v blízkosti vstupu do budovy příslušného katastrálního pracoviště (v případě KP Písek ve 3. patře budovy). Je zpřístupněna  ve standardních úředních hodinách. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. Za okamžik podání návrhu na vklad se považuje okamžik výběru sběrné schránky. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti podání vůči katastrálnímu úřadu.

16.03.2020
Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť:
S účinností ode dne 16. března 2020 platí pro všechna katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj omezení všech úředních hodin:
pondělí  8.00 – 11.00 hodin
středa    8.00 – 11.00 hodin
V rámci těchto úředních hodin budou pouze přijímána podání včetně návrhů na vklad do katastru. Platbu za podání návrhu na vklad bude možno učinit pouze platební kartou nebo bezhotovostně převodem z účtu.
Obecné informace :  tel. 386 713 111
Informace k probíhajícím řízením:
KP České Budějovice - tel. 386 713 299
KP Český Krumlov - tel. 380 301 841
KP Jindřichův Hradec - tel. 384 370 140
KP Písek - tel. 382 206 811
KP Prachatice - tel. 388 302 331
KP Strakonice - tel. 383 313 161
KP Tábor - tel. 381 203 011