Kontakty

Typ Telefon
fax 386713200
personální oddělení 386713245
podatelna 386713259
ústředna 386713111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Vrána Jiří Ing. CV4.20.1386713230jiri.vrana@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Schwarzová Jaroslava Ing. CV4.02386713291jaroslava.schwarzova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitele úřadu
Blahoutová Lenka Ing. 4.03386713221lenka.blahoutova@cuzk.czvedoucí ekonomického oddělení
Chmelař Jaroslav Ing. 4.01386713266jaroslav.chmelar@cuzk.czvedoucí oddělení hospodářské správy
Škoda Zdeněk Ing. CV4.26386713191zdenek.skoda@cuzk.czředitel odboru OKO
Poláková Šárka Ing. 3.11386713292sarka.polakova@cuzk.czvedoucí oddělení OKO 3
Válka Jan Ing. 3.25386713163jan.valka@cuzk.czvedoucí oddělení OKO 4
Kulhavá Zdeňka Bc. 3.15386713282zdenka.kulhava@cuzk.czvedoucí oddělení OKO 5
Hejplík Václav Ing. 1.05386713294vaclav.hejplik@cuzk.czvedoucí oddělení podpory ICT
Šťástková Jana Ing. CV4.21386713135jana.stastkova@cuzk.czzástupce ředitele katastrálního úřadu, vedoucí oddělení metodiky a kontroly

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Aktuality úřadu

15.05.2020
Oznámení o provozu katastrálních pracovišť:
Na všech katastrálních pracovištích v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj skončilo omezení úředních hodin.
Dovolujeme si upozornit, že podání lze uskutečnit i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx.
Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jejímž prostřednictvím je možné získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.
Neodkladná jiná ústní jednání je možno realizovat pouze po předchozí telefonické domluvě výhradně v úředních hodinách.
Dále upozorňujeme, že i nadále platí zákaz pohybu klientů mimo prostory klientských center a i nadále je nutno dodržovat bezpečnostní opatření stanovená usnesením vlády ČR (zakrytí dýchacích cest rouškou, dodržování stanovených odstupů).
 

Aktuality resortu

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.