Sazebník úplat a správních poplatků

Sazby správních poplatků

podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Sazby úplat

podle příloh vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění

Další sazebníky v resortu

Další odkazy

Informace o Poskytování údajů z katastru nemovitosti

Datum poslední aktualizace: 30.06.2023