Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada v oddělení obnovy katastrálního operátu (3020) – obnova katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - odbor obnovy katastrálního operátu )
Platnost od: 16.10.2018 Platnost do: 09.11.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent – kontrola listin určených k záznamu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec)
Platnost od: 05.10.2018 Platnost do: 22.10.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu - v oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Český Krumlov
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Český Krumlov)
Platnost od: 18.09.2018 Platnost do: 31.10.2018

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 27.02.2015  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality

12.01.2018
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice přijímá od listopadu 2015 v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.1.2018 vstupuje v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.1.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku, tj. 1000 Kč za návrh).