Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec (ID SM 30000199/30003823)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec)
Platnost od: 15.01.2020 Platnost do: 31.01.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Český Krumlov (ID SM 30000154/30003778)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Český Krumlov)
Platnost od: 15.01.2020 Platnost do: 30.03.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Prachatice (ID SM 30000365/30089251)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Prachatice)
Platnost od: 02.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/ odborný rada - kontrolor/ka oddělení metodiky a kontroly na Katastrálním úřadu pro Jihočeský kraj (ID SM 30000009/30003633)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj)
Platnost od: 29.11.2019 Platnost do: 31.01.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality úřadu

08.07.2019
OZNÁMENÍ
Správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) lze nově hradit na všech KP KÚ pro Jihočeský kraj i prostřednictvím platebních karet.

Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.