Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec)
Platnost od: 16.07.2024 Platnost do: 02.08.2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu v oddělení obnovy a revize KN Katastrálního pracoviště České Budějovice
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště České Budějovice)
Platnost od: 16.07.2024 Platnost do: 18.08.2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Strakonice
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice)
Platnost od: 01.07.2024 Platnost do: 26.07.2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Jindřichův Hradec
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec)
Platnost od: 28.06.2024 Platnost do: 26.07.2024

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality úřadu

23.05.2024
Upozorňujeme, že v rámci Nahlížení do KN pro geodety byla k možnosti stažení souborů ZPMZ nově doplněna rovněž možnost stažení souborů geometrických plánů. Jedná se o prosté kopie geometrických plánů (bez autentizačních prvků) poskytované výhradně odborně způsobilým osobám v režimu podkladů pro vyhotovení geometrického plánu nebo vytyčení hranice pozemků podle katastrální vyhlášky.

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024.Informacni-letak-MF.pdf

23.12.2020
Projekt spolufinancovaný EU - Fondem soudržnosti
UV955/2016 Zateplení katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009278, Operační program Životní prostředí)
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2021

Aktuality resortu

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.