Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný/vrchní referent - personalista/ka v kanceláři ředitele Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj (ID SM 30000370/30094306)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj kancelář ředitele)
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 17.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Český Krumlov (ID SM 30000159/30003783)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Český Krumlov)
Platnost od: 25.11.2021 Platnost do: 10.12.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - ředitel odboru - ředitel/ka Katastrálního pracoviště Strakonice (ID SM 30000277/30003901)
(Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice)
Platnost od: 18.11.2021 Platnost do: 03.12.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality úřadu

01.11.2021
Dnem 1. 11. 2021 dochází ke zrušení e-mailových adres pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů ve tvaru vfk.xxxx@cuzk.cz Pokud není tato výše uvedená součinnost zprostředkována prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele GP, odesílejte své požadavky, týkající se této součinnosti na e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.

23.12.2020
Projekt spolufinancovaný EU - Fondem soudržnosti
UV955/2016 Zateplení katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
(reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009278, Operační program Životní prostředí)
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2021

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.