Statut, jednací, organizační a spisový řád KÚ

  • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
    •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
  • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
    •  (PDF) - Jednací řád
  • Organizační řád ze dne 30. 6. 2015, č.j. KÚ-02383/2015-300-01001
    •  (PDF) – Organizační řád – Úplné znění
  • Spisový řád katastrálního úřadu ze dne 4. 5. 2018, č.j. ČÚZK-04913/2018-22