01.07.2020

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web