06.06.2022

 
Do produkčního provozu byla nasazena nová verze aplikace Reklamační formuláře RÚIAN, která umožňuje externím uživatelům zadat reklamaci prvků vedených v RÚIAN.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web