31.08.2023

 
V záložce Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je ke stažení vystavena nová verze programu KDirSign 5.0, která zohledňuje zejm. změny vyvolané novelou zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

ČÚZK - Aktuality pro zeměměřiče RSS 2.0 Aktuality zeměměřiči