11.06.2024

 
Upozorňujeme, že od 25.6.2024 dojde k úpravě grafického klienta (Marushky) v Nahlížení do KN pro geodety. Nově bude vyžadováno přihlášení účtem Dálkového přístupu (typ: webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele GP - WSGP) do grafického klienta pro zobrazení mapy, nejen do vlastního Nahlížení.

ČÚZK - Aktuality pro zeměměřiče RSS 2.0 Aktuality zeměměřiči