04.06.2024

 
Oznamujeme, že v záložce Katastr nemovitostí/Formuláře došlo k aktualizaci vybraných formulářů tak, že je zohledněna změna v označení osoby, která provádí ověřování výsledků zeměměřických činností. V souladu s bodem 19. přechodných ustanovení zákona č. 88/2023 Sb. (novela Zeměměřického zákona) je nahrazen pojem "úředně oprávněný zeměměřický inženýr" pojmem "autorizovaný zeměměřický inženýr". S ohledem na vymezení věcných a formálních náležitostí popisového pole ZPMZ, vytyčovacího náčrtu a geometrického plánu v příloze vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), je zcela v souladu s právní úpravou, pokud vyhotovitel zeměměřické činnosti předloží výsledky zeměměřických činností na původních formulářích obsahujících pojem "úředně oprávněný zeměměřický inženýr", a to až do novely katastrální vyhlášky. Současně připomínáme aktualitu ze dne 8.4.2024 o změně názvu textového souboru ověření, kdy přechodné období pro toleranci označení souboru ověření dosavadním názvem "Overeni_UOZI" končí 30. června 2024!

ČÚZK - Aktuality pro zeměměřiče RSS 2.0 Aktuality zeměměřiči