k.ú.: 600261 - Údraž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549258 - Albrechtice nad Vltavou NUTS5 CZ0314549258
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 3787247
zahrada 138 87693
ovoc. sad 1 2636
travní p. 151 524761
lesní poz 76 5408290
vodní pl. nádrž umělá 1 163131
vodní pl. rybník 8 189093
vodní pl. tok přirozený 5 101794
vodní pl. tok umělý 16 6199
vodní pl. zamokřená pl. 2 1173
zast. pl. společný dvůr 6 942
zast. pl. zbořeniště 6 2465
zast. pl. 158 66820
ostat.pl. jiná plocha 44 21185
ostat.pl. manipulační pl. 24 22895
ostat.pl. neplodná půda 23 28556
ostat.pl. ostat.komunikace 97 176149
ostat.pl. pohřeb. 1 13
ostat.pl. silnice 4 33435
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20342
Celkem KN 825 10644819
PK 735 3961617
Celkem ZE 735 3961617
Par. KMD 554 6197371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 21
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 155
LV 196
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2018
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 17.05.2022 07:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.