k.ú.: 600326 - Andělka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564494 - Višňová NUTS5 CZ0513564494
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 3557399
zahrada 234 204077
ovoc. sad 15 144702
travní p. mez, stráň 1 4670
travní p. 386 2614019
lesní poz 110 2425326
vodní pl. nádrž umělá 7 35590
vodní pl. tok přirozený 27 67533
vodní pl. zamokřená pl. 5 62495
zast. pl. společný dvůr 2 91
zast. pl. zbořeniště 49 16403
zast. pl. 171 89161
ostat.pl. dráha 1 38154
ostat.pl. jiná plocha 29 65029
ostat.pl. manipulační pl. 26 51105
ostat.pl. neplodná půda 71 31931
ostat.pl. ostat.komunikace 159 191473
ostat.pl. pohřeb. 2 1712
ostat.pl. silnice 9 68623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2509
ostat.pl. zeleň 1 332
Celkem KN 1398 9672334
Par. DKM 463 7873061
Par. KMD 935 1799273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 26
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 170
LV 219
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 18.05.2022 06:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.