k.ú.: 600725 - Bácovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561118 - Bácovice NUTS5 CZ0633561118
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 490
orná půda 386 2516534
zahrada 57 56638
ovoc. sad 4 6922
travní p. 209 547679
lesní poz les s budovou 3 147
lesní poz 185 1352167
vodní pl. nádrž umělá 1 14561
vodní pl. rybník 13 19595
vodní pl. tok umělý 9 2193
vodní pl. zamokřená pl. 5 2074
zast. pl. společný dvůr 3 68
zast. pl. 85 38642
ostat.pl. jiná plocha 64 16731
ostat.pl. manipulační pl. 21 11303
ostat.pl. neplodná půda 31 10497
ostat.pl. ostat.komunikace 153 74295
ostat.pl. silnice 3 51667
Celkem KN 1233 4722203
Par. DKM 1233 4722203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 85
LV 124
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2004
ZMVM 1:1000 04.12.1995 27.12.2004
S-SK GS 1:2880 1829 04.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 19:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.