k.ú.: 600822 - Bačov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581372 - Boskovice NUTS5 CZ0641581372
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1015182
zahrada 53 36784
ovoc. sad 11 17866
travní p. mez, stráň 1 2529
travní p. 48 178227
lesní poz les(ne hospodář) 60 297737
vodní pl. tok přirozený 5 14117
vodní pl. tok umělý 5 6659
zast. pl. 66 22170
ostat.pl. jiná plocha 10 2480
ostat.pl. manipulační pl. 6 8934
ostat.pl. mez, stráň 1 4460
ostat.pl. neplodná půda 50 44486
ostat.pl. ostat.komunikace 35 62947
ostat.pl. silnice 6 15350
Celkem KN 434 1729928
Par. DKM 434 1729928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 66
LV 100
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.05.2002 1:1000 14.05.2002 *) část k.ú. extravilán
DKM 1:1000 01.05.2002 část k.ú. zastavěné území
ZMVM 1:2000 01.01.1993 13.05.2002
Ost. 1:2880 01.04.1964 13.05.2005 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.05.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.