k.ú.: 600890 - Barchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569836 - Barchov NUTS5 CZ0521569836
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 3566053
zahrada 134 120882
travní p. 70 195219
lesní poz 24 1615148
vodní pl. nádrž umělá 9 13271
vodní pl. rybník 11 55990
vodní pl. tok přirozený 46 13179
vodní pl. tok umělý 51 13724
zast. pl. 171 82277
ostat.pl. jiná plocha 62 44817
ostat.pl. manipulační pl. 6 21521
ostat.pl. neplodná půda 15 10177
ostat.pl. ostat.komunikace 64 73925
ostat.pl. silnice 29 41424
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8901
ostat.pl. zeleň 11 48897
Celkem KN 1144 5925405
Par. KMD 1144 5925405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 165
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 222
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 15:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.