k.ú.: 600997 - Neratov v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576093 - Bartošovice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576093
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 8 7114
travní p. 184 1000669
lesní poz les(ne hospodář) 8 2888691
lesní poz 250 3855444
vodní pl. nádrž přírodní 1 738
vodní pl. tok přirozený 9 50042
vodní pl. zamokřená pl. 14 76794
zast. pl. zbořeniště 10 1603
zast. pl. 82 15261
ostat.pl. jiná plocha 51 41536
ostat.pl. neplodná půda 3 3031
ostat.pl. ostat.komunikace 62 138293
ostat.pl. pohřeb. 1 1155
ostat.pl. silnice 3 36636
ostat.pl. zeleň 2 11814
Celkem KN 688 8128821
Par. DKM 451 2057975
Par. KMD 237 6070846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
Celkem BUD 80
LV 100
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.04.2016
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 29.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 22:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.