k.ú.: 601047 - Bařice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588300 - Bařice-Velké Těšany NUTS5 CZ0721588300
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2325990
zahrada 187 146435
ovoc. sad 32 81465
travní p. 45 188077
lesní poz 21 259948
vodní pl. rybník 2 1517
vodní pl. tok přirozený 39 7743
vodní pl. tok umělý 33 14623
zast. pl. zbořeniště 1 178
zast. pl. 145 64493
ostat.pl. jiná plocha 38 10335
ostat.pl. manipulační pl. 32 36494
ostat.pl. neplodná půda 4 3153
ostat.pl. ostat.komunikace 86 99948
ostat.pl. pohřeb. 1 1519
ostat.pl. silnice 9 25417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6186
Celkem KN 883 3273521
Par. KMD 883 3273521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 87
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 140
LV 186
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
KM-D 1:1000 17.05.2002 13.09.2011
S-SK ŠD 1:2000 1948 17.05.2002
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.