k.ú.: 601233 - Bečov u Mostu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567043 - Bečov NUTS5 CZ0425567043
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 8750549
zahrada 282 155111
ovoc. sad 5 100454
travní p. 68 2521591
lesní poz 9 376462
vodní pl. nádrž umělá 1 75898
vodní pl. rybník 4 7259
vodní pl. tok přirozený 17 37119
vodní pl. zamokřená pl. 7 67196
zast. pl. zbořeniště 1 48
zast. pl. 445 111123
ostat.pl. dráha 5 108146
ostat.pl. jiná plocha 82 107369
ostat.pl. manipulační pl. 10 34038
ostat.pl. neplodná půda 140 771343
ostat.pl. ostat.komunikace 82 284351
ostat.pl. pohřeb. 1 3296
ostat.pl. silnice 8 89031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12797
ostat.pl. zeleň 12 21680
Celkem KN 1367 13634861
Par. DKM 1367 13634861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 37
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 136
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 124
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 443
LV 410
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.08.2013
DKM 1:1000 12.04.2011
FÚO 1:5000 31.12.1978 08.08.2013 měřítko pro intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1873 30.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 16:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.