k.ú.: 601268 - Bečov nad Teplou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554995 - Bečov nad Teplou NUTS5 CZ0412554995
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 29756
zahrada 328 175520
travní p. mez, stráň 84 150421
travní p. 671 2136393
lesní poz les(ne hospodář) 10 36736
lesní poz 171 8371796
vodní pl. nádrž umělá 12 55941
vodní pl. rybník 9 77884
vodní pl. tok přirozený 30 137056
vodní pl. zamokřená pl. 25 95413
zast. pl. zbořeniště 28 5706
zast. pl. 556 119157
ostat.pl. dráha 17 179215
ostat.pl. jiná plocha 134 116118
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 48645
ostat.pl. manipulační pl. 27 42343
ostat.pl. neplodná půda 352 341316
ostat.pl. ostat.komunikace 148 149885
ostat.pl. pohřeb. 3 8283
ostat.pl. silnice 22 163831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 19611
ostat.pl. zeleň 23 34195
Celkem KN 2684 12495221
Par. DKM 911 398228
Par. KMD 1773 12096993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 204
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 534
byt.z. byt 78
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 85
LV 486
spoluvlastník 726

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
DKM 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1962 30.11.2011 extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1962 30.11.2011 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.