k.ú.: 601560 - Senožaty u Bechyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552054 - Bechyně NUTS5 CZ0317552054
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 1793096
zahrada 91 71508
travní p. 84 149777
lesní poz les s budovou 7 177
lesní poz 32 371947
vodní pl. nádrž umělá 5 2840
vodní pl. zamokřená pl. 1 5170
zast. pl. 88 33199
ostat.pl. jiná plocha 39 14146
ostat.pl. manipulační pl. 30 20628
ostat.pl. neplodná půda 4 6192
ostat.pl. ostat.komunikace 118 36322
ostat.pl. silnice 1 29523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 3100
ostat.pl. zeleň 23 14458
Celkem KN 923 2552083
Par. KMD 923 2552083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 92
LV 121
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2016
FÚO 1:2000 01.01.1972 20.06.2016 Vzhledem ke kvalitě vyhotovení FÚO bude při obnově zohledněna mapa S-SK
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 22.05.2022 21:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.