k.ú.: 601811 - Smolná u Jevíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 505391 - Bělá u Jevíčka NUTS5 CZ0533505391
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 853036
zahrada 86 44739
ovoc. sad 4 38425
travní p. 105 318003
lesní poz 108 552486
vodní pl. nádrž umělá 1 9991
vodní pl. tok přirozený 5 6705
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 2 298
zast. pl. 53 14681
ostat.pl. jiná plocha 54 51496
ostat.pl. manipulační pl. 3 4409
ostat.pl. neplodná půda 5 719
ostat.pl. ostat.komunikace 54 35875
ostat.pl. silnice 38 29659
Celkem KN 675 1960630
Par. KMD 675 1960630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 53
LV 97
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 01:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.