k.ú.: 601853 - Radkyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573248 - Nová Paka NUTS5 CZ0522573248
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 785721
zahrada 52 32997
ovoc. sad 2 29633
travní p. 164 685894
lesní poz 67 327336
vodní pl. nádrž přírodní 1 700
vodní pl. nádrž umělá 1 352
vodní pl. tok přirozený 1 2762
vodní pl. zamokřená pl. 3 6197
zast. pl. zbořeniště 3 637
zast. pl. 71 28486
ostat.pl. jiná plocha 41 41003
ostat.pl. manipulační pl. 12 29307
ostat.pl. neplodná půda 88 53753
ostat.pl. ostat.komunikace 54 40881
ostat.pl. silnice 11 28366
ostat.pl. zeleň 3 3248
Celkem KN 691 2097273
Par. KMD 691 2097273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 6
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 70
LV 93
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2013
S-SK GS 1:2880 1842 08.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 21:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.