k.ú.: 601918 - Běleč u Lomnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581321 - Běleč NUTS5 CZ0643581321
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 169711
zahrada 102 81239
ovoc. sad 3 7946
travní p. 316 895859
lesní poz ostat.komunikace 2 3525
lesní poz 168 1054439
vodní pl. nádrž umělá 2 921
vodní pl. tok přirozený 38 11526
zast. pl. zbořeniště 1 86
zast. pl. 81 20923
ostat.pl. jiná plocha 18 4216
ostat.pl. manipulační pl. 11 3981
ostat.pl. mez, stráň 6 6749
ostat.pl. neplodná půda 151 157194
ostat.pl. ostat.komunikace 41 20172
ostat.pl. silnice 4 20965
Celkem KN 1013 2459452
Par. KMD 1013 2459452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 79
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 106
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 03:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.