k.ú.: 601942 - Bělečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574848 - Býšť NUTS5 CZ0532574848
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1014925
zahrada 148 83983
ovoc. sad 1 2851
travní p. 324 844263
lesní poz ostat.komunikace 13 36216
lesní poz 153 8525891
vodní pl. nádrž umělá 3 27378
vodní pl. rybník 1 7390
vodní pl. tok přirozený 17 10647
vodní pl. tok umělý 54 19350
vodní pl. zamokřená pl. 11 10052
zast. pl. zbořeniště 1 227
zast. pl. 161 57339
ostat.pl. jiná plocha 20 8431
ostat.pl. manipulační pl. 18 28465
ostat.pl. neplodná půda 38 38632
ostat.pl. ostat.komunikace 111 94135
ostat.pl. silnice 10 54158
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 724
ostat.pl. zeleň 2 783
Celkem KN 1377 10865840
Par. KMD 1377 10865840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 52
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 156
LV 217
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2014
S-SK GS 1:2880 1840 07.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 11:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.