k.ú.: 601977 - Bělkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500526 - Bělkovice-Lašťany NUTS5 CZ0712500526
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 589 3750103
chmelnice 1 5502
zahrada 431 279633
travní p. 45 33529
lesní poz 12 704294
vodní pl. nádrž umělá 10 7084
vodní pl. tok přirozený 24 90003
vodní pl. tok umělý 9 8913
zast. pl. společný dvůr 10 1250
zast. pl. zbořeniště 5 302
zast. pl. 438 131764
ostat.pl. jiná plocha 130 111001
ostat.pl. manipulační pl. 7 7037
ostat.pl. ostat.komunikace 121 163751
ostat.pl. silnice 11 87429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18803
ostat.pl. zeleň 6 2172
Celkem KN 1854 5402570
Par. DKM 1854 5402570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 324
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 12
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 433
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 604
spoluvlastník 881

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1989 01.10.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.