k.ú.: 602027 - Bělušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533190 - Bělušice NUTS5 CZ0204533190
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 1316739
zahrada 163 133642
ovoc. sad 6 21159
travní p. 16 49781
lesní poz 127 804490
vodní pl. nádrž umělá 11 11745
vodní pl. tok přirozený 14 3710
zast. pl. společný dvůr 2 252
zast. pl. zbořeniště 2 455
zast. pl. 167 77152
ostat.pl. jiná plocha 15 24485
ostat.pl. manipulační pl. 5 5684
ostat.pl. ostat.komunikace 87 49006
ostat.pl. silnice 2 37334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11116
ostat.pl. zeleň 9 733
Celkem KN 948 2547483
Par. KMD 948 2547483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 167
LV 268
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2016
S-SK GS 1:2880 1824 17.07.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 17.05.2022 17:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.