k.ú.: 602051 - Odolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567051 - Bělušice NUTS5 CZ0425567051
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2885635
zahrada 35 22098
travní p. 60 869947
lesní poz 2 124542
vodní pl. nádrž umělá 1 7492
vodní pl. tok přirozený 14 17999
vodní pl. zamokřená pl. 1 5274
zast. pl. 57 32017
ostat.pl. dráha 6 17579
ostat.pl. jiná plocha 89 190683
ostat.pl. manipulační pl. 4 16328
ostat.pl. neplodná půda 101 129411
ostat.pl. ostat.komunikace 47 88719
ostat.pl. silnice 6 81816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2218
Celkem KN 543 4491758
Par. DKM 543 4491758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 56
LV 72
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2009
FÚO 1:5000 31.12.1978 27.11.2009 pouze extravilán
S-SK GS 1:2880 1874 30.12.1978 od 31.12.1978 platná jen pro intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 16:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.