k.ú.: 602078 - Jiřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599581 - Jiřice NUTS5 CZ0208599581
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 3463371
zahrada 106 103677
ovoc. sad 2 19248
travní p. 29 61510
lesní poz 33 3679997
vodní pl. mez, stráň 1 228
vodní pl. nádrž přírodní 1 2410
vodní pl. nádrž umělá 2 2060
vodní pl. tok přirozený 1 521
zast. pl. zbořeniště 9 4925
zast. pl. 226 97600
ostat.pl. jiná plocha 148 633096
ostat.pl. manipulační pl. 2 15104
ostat.pl. mez, stráň 1 759
ostat.pl. neplodná půda 28 34644
ostat.pl. ostat.komunikace 95 119375
ostat.pl. pohřeb. 1 2800
ostat.pl. silnice 16 107381
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13978
ostat.pl. zeleň 6 8356
Celkem KN 1032 8371040
Par. DKM 123 4206489
Par. KMD 909 4164551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 113
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 211
obč.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 272
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2016
DKM 1:1000 01.04.1997
S-SK GS 1842 21.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 20:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.