k.ú.: 602353 - Benešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547760 - Černovice NUTS5 CZ0633547760
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 1436317
zahrada 93 67123
travní p. 344 596234
lesní poz 212 3132491
vodní pl. nádrž umělá 1 340
vodní pl. rybník 10 36443
vodní pl. tok přirozený 1 57
vodní pl. tok umělý 88 21462
vodní pl. zamokřená pl. 1 141
zast. pl. společný dvůr 3 1170
zast. pl. 83 31385
ostat.pl. dráha 7 24502
ostat.pl. jiná plocha 29 27507
ostat.pl. manipulační pl. 38 21198
ostat.pl. neplodná půda 2 292
ostat.pl. ostat.komunikace 124 94025
ostat.pl. silnice 1 29297
Celkem KN 1446 5519984
Par. KMD 1446 5519984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 77
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 104
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2012
S-SK GS 1:2880 1829 31.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 11:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.