k.ú.: 602388 - Benešov nad Černou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 80999
zahrada 280 192183
ovoc. sad 18 36551
travní p. mez, stráň 23 94501
travní p. 372 5042510
lesní poz ostat.komunikace 1 1471
lesní poz 272 5365291
vodní pl. nádrž umělá 5 12253
vodní pl. rybník 13 128755
vodní pl. tok přirozený 19 125643
vodní pl. tok umělý 7 4670
vodní pl. zamokřená pl. 7 8940
zast. pl. zbořeniště 2 196
zast. pl. 523 112357
ostat.pl. jiná plocha 126 119297
ostat.pl. manipulační pl. 110 185928
ostat.pl. neplodná půda 191 472235
ostat.pl. ostat.komunikace 188 279294
ostat.pl. pohřeb. 1 8793
ostat.pl. silnice 38 122650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 22082
ostat.pl. zeleň 1 138
Celkem KN 2245 12416737
Par. DKM 2019 7873318
Par. KMD 226 4543419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 32
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 4
Celkem BUD 512
byt.z. byt 123
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 125
LV 636
spoluvlastník 877

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2020 1:1000 18.12.2020 *)
KMD 1:1000 13.11.2014
DKM 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1826 13.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 16.05.2021 21:37

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.