k.ú.: 602388 - Benešov nad Černou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 80886
zahrada 279 192117
ovoc. sad 18 36551
travní p. mez, stráň 23 94501
travní p. 372 5042510
lesní poz ostat.komunikace 1 1471
lesní poz 272 5365291
vodní pl. nádrž umělá 5 12253
vodní pl. rybník 13 128755
vodní pl. tok přirozený 19 125643
vodní pl. tok umělý 7 4670
vodní pl. zamokřená pl. 7 8940
zast. pl. zbořeniště 2 196
zast. pl. 524 112537
ostat.pl. jiná plocha 127 121508
ostat.pl. manipulační pl. 110 185928
ostat.pl. neplodná půda 192 472235
ostat.pl. ostat.komunikace 190 277082
ostat.pl. pohřeb. 1 8793
ostat.pl. silnice 38 122650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 22082
ostat.pl. zeleň 1 138
Celkem KN 2249 12416737
Par. DKM 2023 7873318
Par. KMD 226 4543419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 31
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 4
Celkem BUD 513
byt.z. byt 123
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 125
LV 639
spoluvlastník 886

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2020 1:1000 18.12.2020 *)
KMD 1:1000 13.11.2014
DKM 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1826 13.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.05.2022 14:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.