k.ú.: 602388 - Benešov nad Černou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 80886
zahrada 286 192117
ovoc. sad 18 36551
travní p. mez, stráň 23 94501
travní p. 378 5060114
lesní poz ostat.komunikace 1 1471
lesní poz 273 5376471
vodní pl. nádrž umělá 5 12253
vodní pl. rybník 13 128755
vodní pl. tok přirozený 19 125643
vodní pl. tok umělý 7 4670
vodní pl. zamokřená pl. 7 8940
zast. pl. zbořeniště 2 196
zast. pl. 528 112687
ostat.pl. jiná plocha 130 110648
ostat.pl. manipulační pl. 109 167841
ostat.pl. neplodná půda 191 472217
ostat.pl. ostat.komunikace 194 277076
ostat.pl. pohřeb. 1 8793
ostat.pl. silnice 39 122687
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 22082
ostat.pl. zeleň 1 138
Celkem KN 2273 12416737
Par. DKM 2047 7873318
Par. KMD 226 4543419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 27
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 252
č.p. rod.rekr 31
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 4
Celkem BUD 518
byt.z. byt 123
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 125
LV 649
spoluvlastník 901

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2020 1:1000 18.12.2020 *)
KMD 1:1000 13.11.2014
DKM 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1826 13.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.06.2024 00:14

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.