k.ú.: 602426 - Klení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 632150
zahrada 39 25695
travní p. 438 1991219
lesní poz 323 3838880
vodní pl. nádrž umělá 4 7235
vodní pl. rybník 3 249242
vodní pl. tok přirozený 5 4981
vodní pl. tok umělý 12 27353
vodní pl. zamokřená pl. 10 65523
zast. pl. zbořeniště 1 215
zast. pl. 180 27833
ostat.pl. jiná plocha 167 71769
ostat.pl. manipulační pl. 130 98288
ostat.pl. neplodná půda 296 495884
ostat.pl. ostat.komunikace 80 59949
ostat.pl. silnice 3 20397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 33789
Celkem KN 1837 7650402
Par. KMD 1837 7650402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 78
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 5
Celkem BUD 178
LV 244
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2012
S-SK GS 1:2880 1827 10.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 01:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.