k.ú.: 602515 - Benešova Hora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550621 - Vacov NUTS5 CZ0315550621
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 1331290
zahrada 77 57432
travní p. mez, stráň 8 9990
travní p. 376 1429984
lesní poz 108 911323
vodní pl. nádrž umělá 3 1518
vodní pl. tok přirozený 16 4839
vodní pl. tok umělý 26 6450
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 3 264
zast. pl. 167 41979
ostat.pl. jiná plocha 30 19532
ostat.pl. manipulační pl. 46 73816
ostat.pl. neplodná půda 283 211049
ostat.pl. ostat.komunikace 93 71358
ostat.pl. silnice 39 31448
Celkem KN 1518 4202287
Par. KMD 1518 4202287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 164
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 13
LV 249
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
KM-D 1:2000 01.05.2000 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 13:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.