k.ú.: 602582 - Benice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 188
orná půda 237 1996337
zahrada 332 214296
ovoc. sad 32 14288
travní p. 145 219717
lesní poz 28 75048
vodní pl. nádrž umělá 1 3196
vodní pl. tok přirozený 105 42583
vodní pl. zamokřená pl. 17 19494
zast. pl. 318 72366
ostat.pl. jiná plocha 56 10875
ostat.pl. manipulační pl. 4 478
ostat.pl. neplodná půda 10 2175
ostat.pl. ostat.komunikace 62 51973
ostat.pl. pohřeb. 1 571
ostat.pl. silnice 13 27614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10871
ostat.pl. zeleň 10 11720
Celkem KN 1374 2773790
Par. DKM 1374 2773790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 162
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 317
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 10
LV 457
spoluvlastník 792

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
THM-G 1:1000 01.11.1982 29.06.2003
S-SK GS 1:2880 1841 31.10.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.05.2021 21:10

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.