k.ú.: 602582 - Benice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 188
orná půda 241 1996162
zahrada 347 216251
ovoc. sad 32 14288
travní p. 146 219717
lesní poz 28 75048
vodní pl. nádrž umělá 1 3196
vodní pl. tok přirozený 105 42583
vodní pl. zamokřená pl. 17 19494
zast. pl. 325 70578
ostat.pl. jiná plocha 60 10909
ostat.pl. manipulační pl. 4 478
ostat.pl. neplodná půda 10 2175
ostat.pl. ostat.komunikace 63 50300
ostat.pl. pohřeb. 1 571
ostat.pl. silnice 14 27613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10871
ostat.pl. zeleň 14 13367
Celkem KN 1411 2773789
Par. DKM 1411 2773789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 186
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 324
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 10
LV 470
spoluvlastník 826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
THM-G 1:1000 01.11.1982 29.06.2003
S-SK GS 1:2880 1841 31.10.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 19.06.2024 13:23

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.