k.ú.: 602621 - Beranov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 1886448
zahrada 42 28316
travní p. 149 867123
lesní poz 50 922441
vodní pl. nádrž umělá 4 7034
vodní pl. rybník 1 4383
vodní pl. tok umělý 4 5454
vodní pl. zamokřená pl. 5 16955
zast. pl. společný dvůr 6 1261
zast. pl. zbořeniště 6 2812
zast. pl. 34 27001
ostat.pl. jiná plocha 7 6286
ostat.pl. neplodná půda 24 35884
ostat.pl. ostat.komunikace 35 35347
ostat.pl. silnice 10 28460
ostat.pl. zeleň 1 106
Celkem KN 479 3875311
Par. KMD 479 3875311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 34
LV 39
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2014
S-SK GS 1:2880 1839 05.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 10:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.