k.ú.: 602833 - Buková u Bernartic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 524891 - Bernartice NUTS5 CZ0711524891
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 3841376
zahrada 106 84442
travní p. mez, stráň 3 1417
travní p. 135 1227279
lesní poz 59 415610
vodní pl. nádrž přírodní 2 4945
vodní pl. nádrž umělá 2 4146
vodní pl. tok přirozený 26 42545
vodní pl. tok umělý 9 2825
vodní pl. zamokřená pl. 1 688
zast. pl. zbořeniště 17 11859
zast. pl. 58 34381
ostat.pl. jiná plocha 132 117112
ostat.pl. manipulační pl. 3 10499
ostat.pl. neplodná půda 11 9380
ostat.pl. ostat.komunikace 96 70046
ostat.pl. silnice 14 41200
ostat.pl. zeleň 1 305
Celkem KN 791 5920055
Par. KMD 791 5920055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 56
LV 79
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 22:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.