k.ú.: 603236 - Běstovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 553760 - Běstovice NUTS5 CZ0534553760
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 2320718
zahrada 287 131711
travní p. 360 937683
lesní poz 37 125288
vodní pl. nádrž přírodní 1 347
vodní pl. nádrž umělá 2 2741
vodní pl. tok přirozený 81 72550
zast. pl. společný dvůr 8 627
zast. pl. zbořeniště 5 3001
zast. pl. 289 98960
ostat.pl. dráha 13 73889
ostat.pl. jiná plocha 137 168687
ostat.pl. manipulační pl. 59 103601
ostat.pl. neplodná půda 42 27197
ostat.pl. ostat.komunikace 140 62715
ostat.pl. pohřeb. 1 1503
ostat.pl. silnice 8 54067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1385
ostat.pl. zeleň 12 2717
Celkem KN 1993 4189387
Par. KMD 1993 4189387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 76
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 44
Celkem BUD 269
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
Celkem JED 15
LV 335
spoluvlastník 561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 20:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.