k.ú.: 603392 - Bezděčí u Velkých Opatovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582646 - Velké Opatovice NUTS5 CZ0641582646
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62023 - Velké Opatovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 757992
zahrada 51 30426
ovoc. sad 4 10436
travní p. 173 808559
lesní poz 114 787370
vodní pl. nádrž umělá 2 753
vodní pl. tok přirozený 1 886
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 41 17508
ostat.pl. jiná plocha 29 15248
ostat.pl. manipulační pl. 1 528
ostat.pl. neplodná půda 44 37493
ostat.pl. ostat.komunikace 78 54947
ostat.pl. silnice 4 18487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2797
Celkem KN 622 2543538
Par. KMD 622 2543538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 40
LV 80
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2016
KM-D 1:2000 22.12.2000 25.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 19:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.