k.ú.: 603571 - Bezděkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574741 - Bezděkov NUTS5 CZ0532574741
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 3072269
zahrada 204 100934
ovoc. sad 7 10060
travní p. 35 94881
lesní poz 51 1706099
vodní pl. nádrž umělá 3 866
vodní pl. tok umělý 25 14700
zast. pl. zbořeniště 1 435
zast. pl. 163 80924
ostat.pl. dráha 2 424
ostat.pl. jiná plocha 44 22444
ostat.pl. manipulační pl. 39 24506
ostat.pl. neplodná půda 6 3761
ostat.pl. ostat.komunikace 60 53158
ostat.pl. silnice 32 82736
ostat.pl. zeleň 1 686
Celkem KN 1071 5268883
Par. DKM 13 90480
Par. KMD 1058 5178403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 39
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 159
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 223
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.09.2017
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 12.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 18.05.2022 07:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.