k.ú.: 603732 - Křivce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560740 - Bezdružice NUTS5 CZ0327560740
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 1320392
zahrada 34 35546
travní p. 126 927971
lesní poz 124 3100723
vodní pl. nádrž umělá 5 9660
vodní pl. rybník 1 1443
vodní pl. tok přirozený 10 8377
vodní pl. zamokřená pl. 3 7733
zast. pl. zbořeniště 12 3611
zast. pl. 61 19996
ostat.pl. jiná plocha 42 96891
ostat.pl. manipulační pl. 4 1115
ostat.pl. neplodná půda 31 22187
ostat.pl. ostat.komunikace 46 52391
ostat.pl. pohřeb. 1 1028
ostat.pl. silnice 1 29090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 27318
Celkem KN 536 5665472
Par. KMD 536 5665472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 60
LV 51
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2015
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.05.2022 03:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.