k.ú.: 603791 - Bezkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593745 - Bezkov NUTS5 CZ0647593745
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 3854554
zahrada 100 57849
travní p. 84 180571
lesní poz les s budovou 2 721
lesní poz 32 1122937
vodní pl. nádrž umělá 18 26335
vodní pl. tok přirozený 10 36598
zast. pl. společný dvůr 1 617
zast. pl. zbořeniště 5 1372
zast. pl. 164 71999
ostat.pl. jiná plocha 42 46601
ostat.pl. manipulační pl. 33 56716
ostat.pl. neplodná půda 4 7791
ostat.pl. ostat.komunikace 55 81329
ostat.pl. pohřeb. 1 1266
ostat.pl. silnice 9 83268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7326
ostat.pl. zeleň 6 1321
Celkem KN 910 5639171
Par. KMD 910 5639171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 30
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 157
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 199
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2021
KMD 1:1000 05.06.2017
S-SK ŠD 1:2500 1944 01.10.2021 extravilán - nedokončené scelení
S-SK ŠS 1:2880 1824 05.06.2017 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.