k.ú.: 603856 - Krašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558656 - Bezvěrov NUTS5 CZ0325558656
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1743793
zahrada 26 28953
travní p. 151 657380
lesní poz 187 1428518
vodní pl. tok přirozený 6 3619
vodní pl. tok umělý 1 905
zast. pl. společný dvůr 1 48
zast. pl. zbořeniště 8 5249
zast. pl. 43 20144
ostat.pl. jiná plocha 33 134230
ostat.pl. manipulační pl. 3 5808
ostat.pl. neplodná půda 132 168094
ostat.pl. ostat.komunikace 44 51099
ostat.pl. pohřeb. 1 3058
ostat.pl. silnice 2 19764
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1494
ostat.pl. zeleň 1 307
Celkem KN 708 4272463
Par. KMD 708 4272463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 43
LV 48
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2017
KM-D 1:2000 01.06.2001 24.11.2017
S-SK GS 1:2880 1841 31.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 05:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.