k.ú.: 603881 - Bílá u Českého Dubu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563901 - Bílá NUTS5 CZ0513563901
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 2542404
zahrada 147 109082
travní p. 148 500378
lesní poz 127 1039444
vodní pl. nádrž umělá 3 242
vodní pl. tok přirozený 14 3244
vodní pl. tok umělý 3 817
vodní pl. zamokřená pl. 1 1387
zast. pl. společný dvůr 1 235
zast. pl. zbořeniště 9 1659
zast. pl. 153 66273
ostat.pl. jiná plocha 41 28907
ostat.pl. manipulační pl. 31 57632
ostat.pl. neplodná půda 5 10830
ostat.pl. ostat.komunikace 130 130310
ostat.pl. pohřeb. 1 995
ostat.pl. silnice 9 29976
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 17370
Celkem KN 1034 4541185
Par. KMD 1034 4541185
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 145
byt.z. byt 18
obč.z. byt 7
Celkem JED 25
LV 222
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 20:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.