k.ú.: 604003 - Bílá Třemešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579068 - Bílá Třemešná NUTS5 CZ0525579068
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 2262048
zahrada 501 395909
ovoc. sad 73 149514
travní p. 235 441348
lesní poz 146 1977577
vodní pl. nádrž umělá 4 50879
vodní pl. rybník 7 60243
vodní pl. tok přirozený 20 119206
vodní pl. tok umělý 13 2293
vodní pl. zamokřená pl. 1 1143
zast. pl. společný dvůr 8 4075
zast. pl. zbořeniště 8 1952
zast. pl. 674 173619
ostat.pl. dráha 4 64032
ostat.pl. jiná plocha 135 90889
ostat.pl. manipulační pl. 29 25829
ostat.pl. neplodná půda 47 34252
ostat.pl. ostat.komunikace 316 186252
ostat.pl. pohřeb. 3 7169
ostat.pl. silnice 38 27690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11541
ostat.pl. zeleň 7 5889
Celkem KN 2682 6093349
Par. DKM 2682 6093349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 244
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo přehrada 3
Celkem BUD 648
byt.z. byt 31
Celkem JED 31
LV 809
spoluvlastník 1265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1994
THM-V 1:2000 01.04.1961 01.12.1994
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 10:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.