k.ú.: 604186 - Bílenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557536 - Žihobce NUTS5 CZ0322557536
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 411 2444125
zahrada 116 86843
ovoc. sad 3 6702
travní p. 262 1089698
lesní poz 126 616535
vodní pl. nádrž přírodní 1 2252
vodní pl. rybník 3 124995
vodní pl. tok umělý 129 34931
zast. pl. zbořeniště 3 662
zast. pl. 120 55883
ostat.pl. jiná plocha 95 72741
ostat.pl. manipulační pl. 2 31752
ostat.pl. neplodná půda 226 127920
ostat.pl. ostat.komunikace 76 77729
ostat.pl. silnice 11 32059
ostat.pl. zeleň 2 436
Celkem KN 1586 4805263
Par. KMD 1586 4805263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 77
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 120
LV 170
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2016
S-SK GS 1:2880 1837 14.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.