k.ú.: 604402 - Bílov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 546984 - Bílov NUTS5 CZ0804546984
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 5699421
zahrada 224 184952
ovoc. sad 1 4172
travní p. 125 793899
lesní poz 137 2137965
vodní pl. nádrž umělá 4 30110
vodní pl. tok přirozený 3 9020
vodní pl. tok umělý 4 14987
zast. pl. zbořeniště 3 360
zast. pl. 248 89595
ostat.pl. dálnice 4 193584
ostat.pl. jiná plocha 179 450028
ostat.pl. manipulační pl. 22 36852
ostat.pl. neplodná půda 60 108308
ostat.pl. ostat.komunikace 187 457871
ostat.pl. pohřeb. 1 3075
ostat.pl. silnice 22 103372
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20905
ostat.pl. zeleň 16 71044
Celkem KN 1633 10409520
Par. DKM 1631 10409261
Par. KMD 2 259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 158
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 246
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 379
spoluvlastník 489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.2018 Obnova KO novým mapováním (mimo DKM-KPÚ)
DKM-KPÚ 11.02.2012 1:1000 11.04.2012 *)
KMD 1:1000 13.12.2011 19.11.2018
S-SK ŠS 1:2880 1836 11.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 17:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.