k.ú.: 604712 - Bílý Újezd u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576107 - Bílý Újezd NUTS5 CZ0524576107
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 2600436
zahrada 159 137939
ovoc. sad 2 14328
travní p. 102 462439
lesní poz les(ne hospodář) 1 6465
lesní poz 27 127967
vodní pl. nádrž přírodní 4 4609
vodní pl. nádrž umělá 1 1064
vodní pl. rybník 1 2055
vodní pl. tok přirozený 3 14943
vodní pl. tok umělý 4 13085
zast. pl. zbořeniště 2 757
zast. pl. 209 108127
ostat.pl. dráha 1 989
ostat.pl. jiná plocha 54 42994
ostat.pl. manipulační pl. 41 29377
ostat.pl. neplodná půda 1 140
ostat.pl. ostat.komunikace 86 145697
ostat.pl. pohřeb. 1 3111
ostat.pl. silnice 14 88459
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 687
Celkem KN 1046 3805668
Par. DKM 634 3543964
Par. KMD 412 261704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 49
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 48
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 199
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 262
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.07.2015
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2011
DKM-KPÚ 26.10.2009 1:1000 27.10.2009 *) část při KPÚ Hroška
S-SK GS 1:2880 1840 24.07.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 03:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.