k.ú.: 604739 - Masty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576107 - Bílý Újezd NUTS5 CZ0524576107
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 560620
zahrada 52 55891
ovoc. sad 1 6204
travní p. 102 563735
lesní poz 55 184652
vodní pl. tok přirozený 8 42175
vodní pl. tok umělý 1 463
vodní pl. zamokřená pl. 5 7869
zast. pl. společný dvůr 2 1447
zast. pl. zbořeniště 1 1069
zast. pl. 63 37161
ostat.pl. jiná plocha 46 198596
ostat.pl. manipulační pl. 6 11482
ostat.pl. neplodná půda 5 6038
ostat.pl. ostat.komunikace 51 69940
ostat.pl. silnice 2 13558
ostat.pl. skládka 2 10907
Celkem KN 456 1771807
Par. DKM 362 1720243
Par. KMD 94 51564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 29
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 62
LV 81
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.07.2015
DKM-KPÚ 1:1000 06.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 24.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.