k.ú.: 604895 - Bítovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 505005 - Bítovany NUTS5 CZ0531505005
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 2443954
zahrada 264 169084
ovoc. sad 16 49090
travní p. 90 181955
lesní poz les s budovou 2 79
lesní poz 86 131907
vodní pl. nádrž přírodní 1 1230
vodní pl. nádrž umělá 12 29234
vodní pl. rybník 19 89821
vodní pl. tok přirozený 61 44841
vodní pl. tok umělý 2 32
zast. pl. společný dvůr 1 499
zast. pl. zbořeniště 1 71
zast. pl. 271 99653
ostat.pl. dráha 2 18151
ostat.pl. jiná plocha 82 26450
ostat.pl. manipulační pl. 16 25965
ostat.pl. neplodná půda 57 30644
ostat.pl. ostat.komunikace 135 77647
ostat.pl. pohřeb. 1 4420
ostat.pl. silnice 13 50491
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13549
ostat.pl. zeleň 8 1510
Celkem KN 1661 3490277
Par. KMD 1661 3490277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 185
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 262
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 416
spoluvlastník 882

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
KM-D 23.12.2000 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.