k.ú.: 604917 - Dolní Bítovčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586897 - Bítovčice NUTS5 CZ0632586897
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 31336
zahrada 42 26013
travní p. 91 774193
lesní poz les s budovou 2 67
lesní poz 41 268474
vodní pl. rybník 1 56
vodní pl. tok přirozený 6 63431
zast. pl. zbořeniště 1 200
zast. pl. 45 14072
ostat.pl. dráha 9 65263
ostat.pl. jiná plocha 8 2013
ostat.pl. neplodná půda 27 24332
ostat.pl. ostat.komunikace 30 41462
ostat.pl. silnice 1 375
Celkem KN 309 1311287
Par. KMD 309 1311287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 47
LV 56
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 14:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.